Krijg Flow in je werk 

Neem de regie en vindt zo plezier en voldoening in je werk en leven Neem hier de eerste stap

Flow-wolf

Alle activiteiten en diensten gaan uit van het verbeteren, versterken en inspireren van organisatie, teams, leidinggevenden of medewerkers.

We kijken samen naar de wensen, kansen en mogelijkheden om de organisatie, teams, leidinggevende of medewerkers beter te laten functioneren en samen te zorgen voor de flow op de werkvloer. 

Denk onder andere aan de volgende onderwerpen

Organisatie

Wil je de missie en visie in de organisatie veranderen of versterken? Door middel van Human Performance Improvement toe te passen komt er Flow op het werk, bij individuele werknemers, leidinggevenden en teams. Hierdoor komt er energie vrij tijdens het werk en zijn de resultaten fenomenaal. 

Team

Door bewustwording van de eigen kwaliteiten in het team kan het team Flow genereren. Een jaarlijkse update via een Apk kan hierbij helpen. Door tijdens deze jaarlijkse tests te kijken naar de uitslagen van een symptomenlijst en een oorzaken test kan er snel winst geboekt worden. Desnoods door middel van een kortdurend (ambitie) coachingstraject op maat.

Werknemer

Je leert te zorgen voor je eigen Flow in het werk. Door het genereren van de eigen energie kom je meer tot bloei en tot effectievere resultaten. Onder andere een jaarlijkse Apk kan hierbij behulpzaam zijn. Zo nodig gevolgd door een paar coachingssessies om de eigen Flow in het werk te bevorderen.

Leidinggeven

Jij leert jouw team te helpen om hun eigen Flow te creëren. Dat doe je door jouw leidinggevende vaardigheden af te stemmen op de kwaliteiten in jouw team en ook in iedere werknemer zelf. Je zorgt er voor dat de werkdruk is te overzien en dat er ruimte is voor iedereen om zijn/haar eigen wijze van werken te hanteren.

Ervaar de Flow

Apk

Door jaarlijks te meten hoe het gaat met de Flow op de werkvloer kunnen prestaties worden bijgesteld, zodat iedere medewerker in staat wordt gesteld om meer Flow op het werk te ervaren. 

Tijdens veranderingen kun je dit ook elke 3 maanden doen om er zo voor te zorgen dat het functioneren van de medewerkers tijdig wordt bijgesteld.

Flow op het werk

Door aandacht te hebben voor een optimale prestatie van medewerkers, leidinggevenden en teams kunnen deze hun functioneren zo vormgeven dat iedereen in staat is om flow tijdens het werk te genereren. Dat betekent dat het werk zodanig wordt vorm gegeven dat iedereen met harmonie tussen gedrag, gedachten en gevoelens tijdens het werk energie weet te genereren en dit voldoening oplevert. 

Workshop / lezing

Over Flow valt veel te vertellen. Door middel van een lezing of workshop krijgen de medewerkers inzicht in Flow en hoe zij dit zelf kunnen bewerkstelligen tijdens hun werk. Indien gewenst kan een workshop of lezing ook gaan over burn-out aan de ene kant en Flow aan de andere kant. In ieder geval wordt de workshop of lezing aangepast naar de wensen van de opdrachtgever. Dit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen situatie.

Over Irma

In 2000 ben ik begonnen met het begeleiden van medewerkers met een Burn-out naar Flow op het werk. 

Ik heb daarvoor een eigen effectieve methode ontwikkeld, die nu al door ruim 300 gespecialiseerde begeleiders wordt toegepast. De score van deze procesgestuurde methode is 97%.

Sinds kort is deze begeleiding ook via een hybride online leeromgeving beschikbaar. Meer informatie daarover is te inden via www.uitjeburn-out.nl

Ook coach ik medewerkers of leidinggevenden om hun eigen Flow in het werk te verkrijgen. Daarnaast kom ik regelmatig bij verschillende organisaties om een workshop of lezing over Flow te geven om zo een team, medewerker of leidinggevende weer Flow te laten beleven.

Het geeft mij plezier om organisaties, teams, medewerkers en leidinggevende te helpen om de Flow op de werkvloer te laten beleven.

Lees meer over mijn achtergrond op mijn Linkedin-profiel Irma Wolf

over Irma

Wat deelnemers ervaren

Wat is Flow?

Flow is een staat van zijn waarbij je gedachten, gevoelens en gedrag in harmonie zijn met elkaar. 

Je begint met het kiezen van een afgebakende activiteit waarbij jouw uitdaging en ervaring in balans is. Ga daarmee aan de slag en je zult merken dat je concentratie toeneemt, je bent met de activiteit bezig en niet met wat anders, je hebt geen besef van tijd en krijgt als vanzelf energie om de taak te volbrengen. Na afloop heb je je resultaat behaald en heb je nog energie over. Dit kun je bij elke afgebakende activiteit doen, waardoor je meer voldoening haalt uit je werk.