Team

Een groep mensen is nog geen team. In het belang van de organisatie, de leidinggevende en de medewerkers is het van belang dat de medewerkers elkaars kwaliteiten weten te benutten voor een gezamenlijk doel en daarnaast ook zelfstandig uitvoering kunnen geven aan hun werk. 

Veranderende omstandigheden, een andere leidinggevende of nieuwe teamleden kunnen ervoor zorgen dat een goedlopend team disfunctioneert. Het is daarom van belang om periodiek een tussenstand op te maken om van daaruit te kunnen voldoen aan de gewenste resultaten. Een APK (algemeen periodieke evaluatie) kan hierbij helpen. Het wordt daardoor snel duidelijk of alles soepel verloopt of dat er op het teamniveau bijstelling nodig is. Ook kan het zijn dat de specifieke leidinggevende of een nieuw teamlid coaching nodig heeft om weer bij het team te kunnen aansluiten