Privacy 

PRIVACYSTATEMENT 

Vanwege de wet AVG wordt ieder bedrijf gevraagd om expliciet te maken hoe wij met gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt 

Website 
De websites van Flow-wolf.nl en uitjeburn-out.nl verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. 

De website en e-mail van Flow-wolf.nl en uitjeburn-out.nl worden gehost door Active24. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Active24. Op het moment dat u contact opneemt met Flow-wolf via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Active24. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Via de websites worden op dit moment geen nieuwsbrieven gestuurd. Er worden daarom dus geen mailadressen verzameld voor marketingdoeleinden. 

Onze dienstverlening 
Onderdeel van onze dienstverlening is o.a. coaching, training, teambegeleiding en organisatiebegeleiding. In ons werk houden wij ons aan de beroepscode van de LVSC. Dit betekent dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben hierin een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, zoals bijvoorbeeld de werkgever, wordt alleen gedeeld met toestemming van cliënt of deelnemer. 

Opslag van gegevens 
Wij zijn een klein bureau, wij werken niet met een centraal registratiesysteem. Er is dus geen sprake van systematische opslag van adresgegevens, geboortedata en/of andere gegevens. De gegevens die aangeleverd worden zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. 

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk werkgevers. Dit betekent dat bij ons in principe geen privé adresgegevens zijn opgeslagen. Aanmelding vindt plaats doordat werkgever naam en werk telefoonnummer en/of mailadres doorgeeft.  

Voor onze particuliere klanten worden adresgegevens opgeslagen en geldt de standaard bewaartermijn. 

Aan de aard van ons werk verbonden is dat er soms sprake is van een begeleidingsplan en/of schriftelijke verslagen van begeleiding, training of coaching. Deze worden opgeslagen achter een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Om de gegevens die wij beheren te beschermen tegen verlies, misbruik of ongewilde manipulatie hebben wij handmatige en elektronische beveiliging geïnstalleerd. We doen er alles aan om uw persoonlijke, identificeerbare gegevens te beschermen. We kunnen echter niet 100% garanderen dat transmissies door middel van het internet of een ander netwerk veilig kunnen verlopen. Door het bezoeken van onze website gaat u er mee akkoord dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de openbaarmaking van uw gegevens als gevolg van fouten in de transmissie of ongeoorloofde handelingen van derden. 

Daar waar met tests en vragenlijsten wordt gewerkt hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever of de testuitgever. 

Bewaartermijnen 
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen voor zowel fysieke dossiers als digitale informatie. 

Rechten die u heeft op grond van de wet AVG 

- Recht op inzage:U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Flow-wolf zijn vastgelegd en bewaard worden. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.  

- Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren. 

- Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Flow-wolf opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Flow-wolf al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

- Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Flow-Wolf vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit geldt niet voor gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. 

- Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Flow-wolf niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

- Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil u niet dat Flow-wolf uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.flow-wolf.nl- 

Flow-wolf 2023