Werknemer

Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het resultaat van het eigen werk. Door veranderingen in de organisatie, een andere leidinggevende of een nieuw teamlid kunnen de eigen werkzaamheden veranderen waardoor het moeilijker is om voldoening of energie uit het eigen werk te krijgen. 

Het kan dan handig zijn om een APK (Algemeen Periodieke Keuring) af te nemen en zo te achterhalen waar nog leerpunten aanwezig zijn. Een kortdurend coachingstraject voor een medewerker of het team is dan veelal de oplossing.