APK

Flow wlf-APK
Tijdens een Algemene Periodieke Keuring (APK) krijg je snel zicht hoe het gaat met de Flow op de werkvloer en de performance van medewerkers. Uit deze periodieke test blijkt of en waar groei mogelijk is voor jou, jouw medewerkers of het team als geheel. Aan te raden is om dit ieder half jaar te doen en bij tussentijdse wijzigingen in de organisatie elke 3 maanden. De leidinggevende verkrijgt hier de benodigde informatie om het team of een medewerker bij te sturen, zodat iedereen weer Flow op het werk kan ervaren.