Flow op het werk

flow wolf-Flow op het werk

Om Flow te genereren is het van belang dat een medewerker zelf invloed heeft op het eigen functioneren en het werk wat hij/zij moet doen. Daarbij is het van belang dat een werknemer initiatief neemt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, die bij hem/haar passen. Ook is het inzetten van creativiteit van belang, met name voor het uitvoeren van werkzaamheden, die op zichzelf niet meteen tot Flow leiden. 

Door in te zetten op Flow is er meer kans dat dit ook door de teams. leidinggevende en teamleden wordt gerealiseerd.