Leidinggeven

Zoals je ziet moet je als leidinggevende van een team heel wat in huis hebben. Bovendien ben je er ook verantwoordelijk voor dat je zelf Flow ervaart. Je geeft hiermee jouw teamleden het goede voorbeeld. 

Als leidinggevende moet je kunnen aansluiten bij de gewenste ondersteuning van jouw teamleden, dat vergt meestal een verschillende aanpak per teamlid en het team als geheel.

Om het je makkelijk te maken kun je gebruik maken van een APK (Algemeen Periodieke Keuring) van jou, jouw team en jouw teamleden. Je kunt daardoor meteen zien waar je moet bijsturen.